Kisah perjuangan seorang sahabat yang kian dilupakan.....

Suhaib Ar-rumi.............

Suhaib adalah seorang pedagang yang pintar dan cerdas, beliau menjual dengan harta dan jiwanya guna mendapatkan redha Allah SWT, maka diapun mendapatkannya dan berhak mendapatkan penghargaan orang Romawi yang mendapatkan kemenangan dalam Islam, dan berhak seperti yang diriwayatkan dari Rasulullah saw :”Suhaib penakluk negeri Romawi”. (HR. Ibnu Sa’ad).

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN TAJUK: Keperluan Asas Bagi Benda Hidup SAINS TAHUN 4RANCANGAN MENGAJAR MINGGUAN
(WEEKLY LESSON PLAN)
Minggu Pertama
(FIRST WEEK)
Mulai 2/1/201  hingga 7/1/2012
DAY
LEARNING AREA
LEARNING OBJECTIVE
LEARNING OUTCOMES
TARIKH DISEMPURNAKAN
(Beri kenyataan sekiranya lewat)

MONDAY
(2/1/2012)

4 PINTAR

Living Things Have Basic Needs

Understanding that humans have basic needs.

Identify the basic needs of humans.TUESDAY
(3/1/2012)

4 CERDIK

Living Things Have Basic Needs

Understanding that humans have basic needs.

Identify the basic needs of humans.WEDNESDAY
(4/1/2012)

4 PINTAR
4 CERDIK

Living Things Have Basic Needs

Understanding that humans have basic needs.
.
Give reasons why humans need food, water, air and shelter.


THURSDAY
(5/1/2012)

4 PINTAR

Living Things Have Basic Needs

Understanding that animals have basic needs.

Identify the basic needs of animals.
Give reason why animals need food, water, air and shelter.
Describe types of shelters for animals.
RANCANGAN MENGAJAR HARIAN
(DAILY LESSON PLAN)

Mata Pelajaran          : Sains                                                  Tarikh            : 24 Julai 2012
Tahun                         : Tahun 4 Pintar                                   Bil. Pelajar     : 35 orang
Tempat                       : Tahun 4 Pintar                                   Masa               : 8.30 pg – 9.30 pg

TAJUK                      : Keperluan Asas Bagi Benda Hidup 
OBJEKTIF:
Pada akhir pengajaran ini, pelajar dapat:
(i)                 Mengenalpasti keperluan-keperluan asas bagi haiwan.
(ii)               menyatakan keperluan-keperluan asas bagi haiwan.
(iii)             Menjelaskan mengapa haiwan memerlukan makanan, air, udara, dan tempat perlindungan untuk terus hidup.

ALAT BAHAN BANTU MENGAJAR:
1.      Hamster
2.      Lembaran kerja
3.      Lembaran Peta Konsep
4.      Kad imbas
5.      Gambarajah
6.      Slide power point
7.      Air
8.      Sangkar hamster
9.      Kuaci

PENGETAHUAN SEDIA ADA:
Pelajar telah mengetahui keperluan-keperluan asas bagi haiwan.

LANGKAH KESELAMATAN:
Tingkap di buka / kipas di ‘on’kan / penyaman udara di’on’kan / pastikan pintu bilik sentiasa terbuka (pintu hadapan dan pintu belakang)
 
PENERAPAN NILAI-NILAI MURNI:
• Berfikiran kritikal dan analitis.
• Luwes dan berfikiran terbuka.
• Bersifat objektif.
• Bekerjasama.
• Berani mencuba.


SESI PENGAJARAN:
Masa
Isi Pelajaran
Kefahaman/Kemahiran Pelajar
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
Catatan
Orientation

8.30 pagi-8.40pagi
(10 minit)

(To attract students attention and interest)


Pra Pengajaran:
Murid-murid telah maklum dengan tugasan yang perlu dilaksanakan mengikut jadual bertugas yang telah disediakan.1.      Guru memulakan P&P dengan mengucapkan  Salam/selamat sejahtera kepada murid-murid.
2.      Guru mengambil kehadiran pelajar
3.      Guru meminta murid-murid untuk memastikan kelas dalam          keadaan bersih dan kemas.
4.      Guru memaklumkan aktiviti sekolah dalam minggu ini
5.      Guru memastikan pelajar bersedia.
Buku  Rekod Kedatangan

Jadual Bertugas Kelas

Salam, kehadiran, kebersihan,
Pemakluman.
                                   .
Set Induksi:
Mengaitkan topik yang akan diajar dengan menceritakan kaitannya dengan demonstrasi yang ditunjukkan di hadapan kelas.
Murid telah biasa melihat haiwan seperti hamster dalam kehidupan seharian mereka.
(i)     Guru menunjukkan seekor hamster yang diletakkan di dalam sebuah sangkar bertutup/gambar seekor hamster kepada murid-murid di dalam kelas.
(ii)   Guru memberikan beberapa soalan kepada murid-murid:
a)      Cuba murid-murid teka apakah yang guru bawa pada hari ini?
b)      Apakah nama haiwan yang kamu lihat ini?
c)      Apakah yang akan terjadi kepada haiwan ini sekiranya kamu tidak memberikan makanan dan air  kepadanya selama 1 minggu?
(iii) Murid memberikan respons dan jawapan bagi soalan-soalan yang diberikan.
KPS:
1)      Memerhatikan
2)      Meramalkan
3)      Berkomunikasi

BBM:
1)      Hamster @ gambar hamster
2)      Sangkar hamster
Eliciting  of ideas

8.40 pagi-
8.50 pagi
(10 minit)

(To be aware of the student’s prior knowledge)
Jenis-jenis keperluan asas bagi haiwan.

Terdapat 4 jenis keperluan asas bagi haiwan:
1)      Makanan
2)      Air
3)      Udara
4)      Tempat tinggal

Murid-murid cuba mengenalpasti jenis-jenis keperluan asas bagi haiwan menggunakan pengalaman dan pengetahuan sedia ada mereka.
(iv) Guru memberikan Lembaran Kerja 1 kepada  murid-murid untuk dilengkapkan.
(v)   Murid-murid melengkapkan latihan yang diberikan oleh guru.
KPS:
1)      Mengelaskan
2)      Meramalkan
3)      Berkomunikasi


BBM:
1)      Lembaran Kerja 1

Penilaian P&P:
1)      Lembaran Kerja 1

NILAI:
1.      Berfikiran kritikal dan analitis.
2.      Luwes dan berfikiran terbuka
Restructuring of ideas

8.50 pagi-
9.10 pagi
(20 minit)

(To realize the existence of alternative ideas , ideas needs to be improved, to be developed or to be replaced with scientific ideas)
Penyampaian Isi:
Jenis-jenis keperluan asas bagi haiwan.

Terdapat 4 jenis keperluan asas bagi haiwan:
5)      Makanan
6)      Air
7)      Udara
8)      Tempat tinggal***Menggunakan AKRONIM= “MAUT” atau “MUAT”

M
Makanan
A
Air
U
Udara
T
Tempat tinggal

M
Makanan
U
Udara
A
Air
T
Tempat tinggal
Pelajar dapat menyatakan
Empat  keperluan asas bagi haiwan.
Makanan
Air
Udara
Tempat tinggal

Kepentingan keperluan asas kepada haiwan:
(i)     Haiwan memerlukan makanan dan minuman untuk membantu mereka membesar dan hidup sihat.
(ii)   Haiwan memerlukan udarar untuk  terus bernafas.
(iii) Haiwan memerlukan tempat perlindungan untuk melindungi mereka daripada ancaman bahaya, matahari, dan cuaca buruk.
(i)     Guru memberikan Lembaran Peta Konsep kepada murid-murid.
(ii)   Guru menunjukkan video bertajuk “The Needs of Animal”   atau “Animal Needs” kepada murid-murid.
(iii) Murid-murid memerhatikan video yang dipaparkan oleh guru.
(iv) Guru menyanyikan lagu yang dipaparkan pada video berkenaan.
(v)   Guru meminta murid untuk menyanyikan secara beramai-ramai lagu yang terdapat dalam video.
(vi) Guru menjelaskan kepada murid-murid jenis-jenis keperluan asas bagi haiwan menggunakan Slide Power Point.
1)      Makanan
2)      Air
3)      Udara
4)      Tempat tinggal
***guru boleh menunjukkan video-video berkaitan dengan keperluan asas bagi haiwan (disediakan dalam folder (VIDEO KEPERLUAN ASAS HAIWAN)

(vii)          Guru menjelaskan kepada murid-murid tentang kepentingan keperluan asas kepada haiwan.
(viii)        Murid melengkapkan Peta Konsep yang diberikan oleg guru.
KPS:
1)      Memerhatikan
2)      Mengelaskan
3)      Meramalkan
4)      Berkomunikasi

BBM:
1)      Video “The Needs of Animal”
2)      Lembaran Peta Konsep.
3)      Laptop
4)      LCD
5)      Pembesar Suara

Penilaian P&P:
1.      Lembaran Peta Konsep

NILAI:
1.      Berfikiran kritikal dan analitis.
2.      Luwes dan berfikiran terbuka


Application of ideas

9.10 pagi-
9.25 pagi
(10 minit)

(To apply the new ideas to a different situation)


Murid menyusun gambar keperluan asas haiwan dalam bahagian yang telah disediakan di dalam kertas mahjong.
Murid telah mempelajari tentang keperluan-keperluan asas bagi haiwan pada peringkat “Restructuring of Ideas”
1)      Guru membahagikan murid-murid kepada beberapa kumpulan.
2)      Guru memberikan sekeping kertas mahjong dan beberapa gambar keperluan-keperluan asas bagi haiwan.
3)      Murid-murid mengelaskan keperluan-keperluan asas bersama-sama dengan ahli kumpulan mereka.
4)      Guru memerhatikan aktiviti yang dilaksanakan oleh murid.
5)      Murid-murid mempamer dan menjelaskan hasil tugasan yang telah diselesaikan dalam kumpulan.
6)      Guru membincangkan jawapan yang diberikan bersama-sama dengan murid-murid.
KPS:
5)      Memerhatikan
6)      Mengelaskan
7)      Meramalkan
8)      Berkomunikasi

BBM:
1)      Kertas mahjong
2)      Gambar keperluan asas bagi haiwan
3)      Gam


NILAI:
1.      Berfikiran kritikal dan analitis.
2.      Luwes dan berfikiran terbuka

 Reflection

9.25 pagi-
9.30 pagi
(5 minit)

(To accommodate ones idea to the scientific ideas.)
Kesimpulan:
Haiwan memerlukan keputusan asas untuk hidup iaitu:
  1. Makanan
  2. Air
  3. Udara
  4. Tempat tinggal
M
Makanan
A
Air
U
Udara
T
Tempat tinggal
Atau
M
Makanan
U
Udara
A
Air
T
Tempat tinggal
Murid berupaya membuat kesimpulan  terhadap pelajaran yang dipelajari berdasarkan pengetahuan yang telah  diperolehi dalam aktiviti sebelumnya.
1)      Murid-murid membuat kesimpulan terhadap pelajaran yang dipelajari pada hari berkenaan.
2)      Guru menjelaskan semula jenis-jenis keperluan asas bagi haiwan dan kepentingannya kepada murid-murid.
KPS:
1)      Berkomunikasi


NILAI:
1.      Berfikiran kritikal dan analitis.
2.      Luwes dan berfikiran terbuka


TUGASAN
Mengisi makulumat pada Lembaran Peta Konsep mengenai keperluan asas bagi haiwan.

REFLEKSI GURU:
CATATAN PENYELIA:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Tandatangan Penyelia:  ___________________
 Tarikh : _______________________________No comments:

Post a Comment