Kisah perjuangan seorang sahabat yang kian dilupakan.....

Suhaib Ar-rumi.............

Suhaib adalah seorang pedagang yang pintar dan cerdas, beliau menjual dengan harta dan jiwanya guna mendapatkan redha Allah SWT, maka diapun mendapatkannya dan berhak mendapatkan penghargaan orang Romawi yang mendapatkan kemenangan dalam Islam, dan berhak seperti yang diriwayatkan dari Rasulullah saw :”Suhaib penakluk negeri Romawi”. (HR. Ibnu Sa’ad).

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU TAHUN 2RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
BAHASA MELAYU
TAHUN 2

Hari                             : Isnin                             
Tarikh                         : 4 Meil 2014                           
Tahun                                    : 2 Bijak     
Masa                          : 8.20 pagi – 8.50 pagi                       
Bil Pelajar                  : 29 orang
Mata pelajaran          : Bahasa Melayu
Tema                          : Sihat dan Cergas
Unit                             : Unit 6
Tajuk                          : Makanan Bersih dan Berkhasiat

Hasil pembelajaran : Pada akhir pembelajaran, murid-murid dapat :

2.2       Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada
pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.
3.2       Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.
3.3       Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul

Sistem Bahasa                     : Kata Nama

Kaedah pembelajaran        : Pembelajaran Masteri

Alat Bantu Mengajar           : Buku Teks, Pen Maker, MS Power Point, Video 1 “Amalan
   Pemakanan Seimbang”, Video 2 “ Pemakanan Seimbang ”,   
   Video 3  Lagu  “Makanan Seimbang”, Peta Konsep, Kertas   
   Mahjong, Kad Imbas Ejaan.

Nilai                                        : Menjaga kesihatan diri

KBKK                                     : Menghubung kait
Pengetahuan sedia ada     : Muird-murid menyatakan bahawa makanan penting untuk
   tumbesaran.

Langkah / masa
Aktiviti Pembelajaran Dan Pengajaran
Catatan


Set Induksi
( 5 minit )
1.    Guru menunjukkan kepada murid-murid video “Amalan Pemakanan Seimbang”

2.    Guru menyoal murid beberapa soalan berkaitan dengan video yang ditunjukkan:
a)    Apakah tajuk video yang ditunjukkan?
b)    Apakah contoh makanan yang berkhasiat yang dinyatakan di dalam video?

4.  Guru memperkenalkan kepada murid-murid tajuk pembelajaran yang akan dipelajari pada hari berkenaan:
Makanan Seimbang
Strategi/ Teknik:
1.    Penggunaan video untuk menarik perhatian murid.
2.    Teknik penyoalan.

BBM :
1)    Video 1 “Amalan Pemakanan Seimbang”Langkah 1
Pengenalan
(5 minit)
1.    Guru menunjukkan gambar beberapa jenis makanan seimbang dan berkhasiat serta makanan yang tidak berkhasiat kepada murid-murid.
2.    Murid-murid meneka samada makanan yang ditunjukkan merupakan makanan yang baik untuk kesihatan ataupun tidak.
Strategi:
1.    Penggunaan video untuk menarik perhatian murid.
.
BBM:
1.    Gambar makananLangkah 2
Perkembangan
(10 minit)
1.    Guru  menayangkan video bertajuk  “ Pemakanan Seimbang ” kepada murid-murid.
2.    Murid menonton video dan cuba mengenalpasti beberapa kata nama yang diketahui oleh murid-murid
yang terdapat di dalam video tersebut.
3.    Guru menjelaskan kata nama-kata nama yang terkandung di dalam video tersebut menggunakan paparan Power Point:
1)    Makanan
2)    Ayam
3)    Sayur
4)    Buah
5)    Garam
6)    Gula
7)    Bijirin
8)    Ubi
4.    Guru memberikan Lembaran Peta Konsep kepada murid-murid.
5.    Murid-murid menulis secara mekanis kata nama-kata nama yang diperkenalkan oleh guru.
6.    Guru menjelaskan kepada murid-murid tentang kepentingan pengambilan makanan yang berkhasiat untuk tubuh badan manusia menggunakan video bertajuk  “ Pemakanan Seimbang ” kepada murid-murid.
7.    Murid melengkapkan Peta Konsep yang diberikan oleh guru.
Strategi:
2.    Penggunaan video untuk menarik perhatian murid.
3.    Penggunaan Peta Konsep.BBM:
1)    Video 2 “Pemakanan Seimbang”
2)    Microsoft Power Point
3)    Peta Konsep
Langkah 3
Aplikasi pengetahuan
(10minit)
1.    Guru membahagikan murid-murid kepada beberapa kumpulan.
2.    Guru memberikan sekeping kertas mahjong dan beberapa gambar makanan yang berkhasiat kepada murid-murid.
3.    Murid-murid membina ayat ringkas menggunakan kata nama-kata nama yang diberikan oleh guru.
4.    Guru memerhatikan aktiviti yang dilaksanakan oleh murid.
5.    Murid-murid mempamer dan menjelaskan hasil tugasan yang telah diselesaikan dalam kumpulan.
6.    Guru membincangkan jawapan yang diberikan bersama-sama dengan murid-murid.


Strategi:
1.    Aktviti dalam kumpulan.
BBM :
1)    Kertas mahjong
2)    Pen markerPenutup
(5minit)
1.    Guru menyoal murid-murid beberapa soalan:
a)    Apakah yang dimaksudkan dengan makanan yang berkhasiat?
b)    Apakah contoh makanan-makanan yang berkhasiat?
c)    Bagaimanakan untuk mengeja perkataan:
1)    Makanan
2)    Ayam
3)    Sayur
4)    Buah
5)    Garam
6)    Gula
7)    Bijirin
8)    Ubi

2.    Murid-murid menyanyi bersama-sama dengan guru lagu “Makanan Seimbang”.

Lagu Makanan Seimbang

Jika kita ingin hidup sihat
Jagalah kesihatan
Makan makanan berkhasiat
Jangan terlalu banyak makan

Jika kita ingin hidup sihat
Jagalah kesihatan
Ikutlah gaya hidup sihat
Mula dengan makanan sihat

Cukup sayur-sayuran
Cukup buah-buahan
Dan yang lainnya
Cukup serat lemak gula juga protein
Yang penting seimbang
(ulang dua kali)

3.    Murid-murid membuat kesimpulan terhadap pelajaran yang dipelajari pada hari berkenaan.
Strategi:
1.    Nyanyian bersama-sama di dalam kelas.
2.    Teknik penyoalan.


BBM:
1)    Kad imbas ejaan.
2)    Video 3  lagu “Makanan Seimbang”.

No comments:

Post a Comment